ODVLAŽIVANJE ZATVORENIH BAZENA I SPA CENTARA

 

Odvlaživanje bazena i spa centara je jedan od najsloženijih zadataka koji se postavlja pred sisteme za klimatizaciju i ventilaciju. Cilj ovih sistema je da obezbede odgovarajuću temperaturu vazduha kako bi se korisnicima nakon izlaska iz vode obezbedili ugodni mikroklimatski uslovi.

Pored temperature, veoma je važno obezbediti regulaciju vlažnosti vazduha. Održavanje propisanog nivoa vlage u vazduhu, pored ugodnih mikroklimatskih uslova, obezbeđuje i zaštitu zgrade od negativnog uticaja vlage. Sve ovo je potrebno postići uz visoku energetsku efikasnost i što niži utrošak energije.

Iz navedenih razloga suštinski je važno još u fazi projektovanja napraviti optimalan izbor sistema. Time su korisnici u prilici da nesmetano uživaju u odmoru i relaksaciji, a investitori i projektanti mogu biti sigurni u dugovečnost i pouzdanost svojih projekata./


• shematski prikaz sistema odvlaživanja

Zatvereni bazeni i spa sobe su veoma jedinstveni u svojim zahtevima za održavanje. Kada se voda u bazenu zagreva do temperature ugodne za plivanje, velike količine vlage se oslobađaju u zatvorenom prostoru oko bazena. Ova vlaga je bogata dezinfekcionim supstancama hlorom ili bromom i reaguje sa svim sa čim dođe u kontakt.

Ako se ova vlaga ne kontroliše, buđ i plesan će preplaviti unutrašnjost objekta u kojem je zatvoreni bazen kao i susedne prostore. Čovekov nivo udobnosti je veoma osetljiv na relativnu vlažnost vazduha. Odstupanje relativne vlažnosti izvan granica 40% – 60% može dovesti do pojave bakterija, virusa, gljivica i drugih faktora koji mogu dovesti do respiratornih problema. Odvlaživač za bazene je jedna od bitnih komponenti koja je potrebna u vašem projektu kontrole vlažnosti.

 

Odvlaživanje za kućne zatvorene bazene

 

Nekontrolisana vlaga prouzrokuje da izolacija objekta gubi svoja izolaciona svojstva. Drvene komponente se deformišu, trule i propadaju. Buđ i plesan uzrokuju pojavu plikova zaštitne boje i formiranje rđe na metalnim predmetima kao što su svetlo, cevi, nameštaj, kvake i šarke. Zavisnost između relativne vlažnosti i kvaliteta unutrašnjeg vazduha dobro je poznata. Pored destruktivnih efekata na građevinske komponente, visok nivo relativne vlažnosti unutar objekta može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Vlaga olakšava nastanak buđi i plesni, koje osim toga što ružno izgledaju, mogu napasti zidne, podne i plafonske obloge. Spore mogu negativno uticati na kvalitet vazduha.