ELEKTRIČNA ENERGIJA – OBNOVLJIVI IZVORI – ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI

 

Vršimo projektovanje i izgradnju solarnih elektrana po sistemu “ključ u ruke”.

Obzirom da integrišemo više izvora energije kao što su solarni paneli, solarni kolektori, vetrogeneratori, hidroturbine i toplotne pumpe, možemo kompletno rešiti napajanje objekata električnom i toplotnom energijom.

 

OFF grid solarni sistemi

 

To su sistemi koji pronalaze primenu u objektima koji su udaljeni od elektrodistributivne mreže, kao što su vikendice, salaši, čamci, kao i telekomunikacioni objekti i objekti za distribuciju nafte i gasa. Ovi sistemi se koriste za sopstveno napajanje potrošača električnom energijom. OFF grid sistemi nesmetano mogu da reše napajanje potrošača kao što su rasveta, TV, frižider, pumpa za vodu, a, po potrebi, mogu da reše napajanje većih potrošača. Hibridni sistemi imaju mogućnost dopunjavanja putem mreže ili agregata, a u ponudi su sistemi do 300kW. Naši sistemi opciono imaju mogućnost daljinskog nadzora.

 

ON grid solarni sistemi

 

Ovakvi sistemi koriste se u komercijalne svrhe u cilju proizvodnje i prodaje električne energije. Proizvedenu električnu energiju država otkupljuje po subvencionisanoj ceni. ON grid sistemi mogu da se koriste za prodaju proizvedene električne energije ili kao sistemi kombinovanog tipa gde se deo energije prodaje, a deo energije se koristi za sopstvene potrebe.
 

Solarni sistemi za navodnjavanje

 

Solarni sistemi predstavljaju idealno rešenje za navodnjavanje različitih kultura. Najveće potrebe za navodnjavanjem su u letnjem periodu kada je i najveća proizvodnja električne energije. Ovakvi sistemi mogu da budu sa baterijama i bez baterija.
Sistemi sa baterijama akumuliraju energiju u baterije, tako da se navodnjavanje vrši po zahtevu korisnika noću ili danju. Sistemi bez baterija podrazumevaju da se navodnjavanje vrši po danu kada ima sunčeve energije. Kompletno proizvedena električna energija se koristi za direktno pokretanje pumpe za izvlačenje vode.
U ponudi su monofazni sistemi za navodnjavanje snage do 2,2kW i trofazni sistemi snage do 75kW.
 

Solarni video nadzor

 

Telefon inženjering koncept solarnog video nadzora podrazumeva video nadzor sa integrisanim alarmnim sistemom. Solarne kamere se odlikuju vrlo malom potrošnjom energije, prenos podataka se vrši pomoću GSM mreže, a sistem ima integrisan senzor pokreta, senzor loma, senzor promene temperature… Kamera može da šalje slike na mobilni telefon ili mail, a praćenje može da se vrši i pomoću Web portala. Solarni video nadzor je idealno rešenje za nadzor i zaštitu objekata udaljenih od elektrodistributivne mreže.

Oprema je poznatih svetskih kompanija u oblasti solarne industrije kao što su nemačke kompanije Luxor, Solar Fabrik, SMA, Kostal, KACO, austrijsku kompaniju Fronius, holandsku kompaniju Victron, američku kompaniju MorningStar, kanadsku kompaniju Rolls.
 

VETROGENERATORI

 

Pogodne lokacije za ugradnju vetrogeneratora na našem području su istočni delovi Srbije, Banat, kao i planinska uzvišenja. Smatra se da je investicija u vetrogeneratore isplativa, ako je prosečna brzina vetra preko 5m/s. Vetrogeneratori većih snaga preko 1MW instaliraju se na visinu od preko 100m, dok manji vetrogeneratori za kućnu primenu snage do 5kW mogu da se instaliraju na visinu do 15m. Najpogodnija mesta za ugradnju vetrogeneratora predstavljaju lokacije bez prepreka.

Vetrogenerator bi trebalo postaviti na visinu minimum 6m iznad prepreka kao što su objekti, stabla. Na području Srbije intezitet vetra je veći u zimskom periodu, tako da kombinovanje solarnih sistema sa vetrogeneratorima predstavlja idealno rešenje snabdevanja električnom energijom. Kombinovanjem solarnih sistema i vetrogeneratora obezbeđuje se kontinuitet u snabdevanju električnom energijom tokom čitave godine.

 

HIDROTURBINE

 

Mini hidroelektrane predstavljaju veliki potencijal za proizvodnju električne energije. Pogodne su za napajanje električnom energijom izolovanih područja kao što su planinski objekti, seoska domaćinstva, turističke destinacije … i slično.

Energija vode je najznačajniji obnovljivi izvor energije i kao takav je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Od kompanija tu su Eco innovation iz Novog Zelanda u oblasti hidroturbina, a u ponudi su Peltonove, Turgo i Kaplanove hidroturbine.

 

ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI

 

Zaštita cevi, oluka i staza od smrzavanja
Samoregulišući kabl se sastoji od temperaturno zavisnog otpornog elementa između paralelnih bakarnih žica koje automatski regulišu i ograničavaju davanje toplote u svakoj tački grejnog kabla u skladu sa trenutnom okolnom temperaturom. Ako okolna temperatura raste tada se snaga kabla smanjuje pa se tako sprečava pregrejavanje kabla.

 

Podno grejanje prostora

 

Podno grejanje je najekonomičniji vid grejanja, jer se kompletan proces odvija na veoma niskoj temperaturi. Pod se greje na temperaturi od 21 do 28ºC. Veoma velika grejna površina obezbeđuje ravnomernu raspodelu temperature od poda ka plafonu. Obzirom da su periferni krvni sudovi u nogama najudaljeniji od srca i da se noge najslabije greju, sistem podnog grejanja obezbeđuje najoptimalnije grejanje prilagođeno ljudskom organizmu.

Ugradnjom podnog grejanja imate mogućnost ugradnje poda od ekoloških i zdravih podloga, kao što su keramika, kamen, ili slični, koji ne skupljaju prašinu i ne zadržavaju alergene. Topli kameni ili keramički podovi omogućavaju da se Vaše dete igra na podu bez opasnosti da se prehladi. Temperatura poda reguliše se direktno preko termostata sa osetljivom podnom sondom. Svaka prostorija ima svoj termostat i reguliše temperaturu prostora po potrebi. Sistemi podnog grejanja su spori sistemi koji relativno sporo greju ali se isto tako sporo i hlade. Podno grejanje može se postaviti ispod svih vrsta podloga. Naša je preporuka da sistem instalirate ispod dobro provodnih materijala, kao što su kamen i keramika. Dosta često postavljano pitanje je da li se podno grejanje može ugraditi ispod parketa.

Ugradnja podnog grejanja ispod drvene podloge je moguća, treba samo voditi računa da drvo ima prirodnu vlažnost i da ga grejanje rasušuje. Električno podno grejanje potpuno je sigurno sa stanovništva eksplotacije, ne zahteva nikakvo održavanje a u slučaju eventualnog kvara zahteva minimalne zahvate na podu.