GREJANJE

 

Kada je u pitanju grejanje, onda se one može podeliti prema:

 1. Nosiocu toplote (grejnom fluidu) na vodene ili vazdušne sisteme;
 2. Vrsti goriva na sisteme na čvrsto, tečno, gasovito gorivo, obnovljivi izvori energije ( sunce, vazduh, voda, zemlja )
 3. Načinu odavanja toplote na konvektivno, zračno i kombinovano;
 4. Vrsti izvora toplote na konvencijalne i nekonvencijalne sisteme.

 

Osnovni elementi sistema za grejanje:

1 – IZVOR TOPLOTE (kotao na čvrsto, tečno ili gasovito gorivo; obično toplovodni, obnovljivi izvori energije)
2 – DISTRIBUCIJA TOPLOTE (ili razvod toplote, cevni razvod, cevna mreža koja služi da se grejni fluid razvede od izvora toplote do grejnih tela i da se obezbedi povratak grejnog fluida u izvor toplote )
3 – GREJNA TELA (čija je funkcija odavanje toplote i zagrevanje prostorije; postoje različite vrste i konstrukcije grejnih tela i ploha za prijenos toplote)

 
RADIJATORSKO GREJANJE

PODNO GREJANJE

ZIDNO GREJANJE

Danas je u upotrebi veliki broj različitih sistema za centralno grejanje. Svaki od sistema ima određene prednosti i nedostatke i stvar je korisnika, da uz pomoć projektanta i izvođača radova odabere onaj sistem koji najbolje odgovara njegovim potrebama i mogućnostima.
Kada se govori o kvalitetu uređaja za grejanje, poređenje se može izvršiti prema različitim kriterijumuma, a šest osnovnih kategorija su:

 1. Funkcionalnost (najvažniji kriterijum)
 2. Ekonomičnost
 3. Higijenski uslovi
 4. Estetika
 5. Bezbednost i
 6. Ekologija
UREĐAJI ZA GREJANJE KOJI KORISTE ELEKTRIČNU ENERGIJU su:
 • grejalice,
 • kaloriferi,
 • termoakumulacione peći,
 • klimatizeri (split sistemi, toplotne pumpe) – sve zastupljeniji

Toplotne pumpe, sistemi niskotemperaturnog grejanja se bitno razlikuju u mnogim elementima od uređaja za grejanje koji rade sagorevanjem konvencionalnog goriva. Prednosti su:
– mogu se postaviti na termički povoljnije mesto u prostoriji,
– mogu da greju i sporedne prostorije,
– laka je regulacija odavanja toplote,
– veoma komforno korišćenje sa aspekta korisnika,
– niski troškovi u eksplataciji
– ekološki prihvatljivo, pogotovo za urbane sredine…

Prednosti panelnog grejanja u odnosu na radijatorsko grejanje:

 1. Povoljnija raspodela temperatura po zapremini prostorije (podno grejanje).
 2. Povoljniji uslovi ugodnosti za boravak ljudi zbog niskotemperaturskog zračenja.
 3. Nema podizanje prašine.
 4. Mogućnost korišćenja alternativnih izvora energije (OIE – solarne i geotermalne).
 5. Niža tempratura vazduha za iste uslove ugodnosti – ušteda energije.
 6. Nema vidnih grejnih tela u prostoriji – nema narušavanja enterijera.
 7. Mogućnost korišćenja za hlađenje tokom leta (plafonski paneli) ili kaloliferi ).

Topla potoršna voda

Pored grejanja prostora isti uređaji se koriste i za pripremu tople potoršne vode (TPV) u domaćinstvu. Ona može biti lokalna ili centralna. Kod centralne pripreme vode sve više su zasupljeni bivalentni rezervoari, tj. rezervoari sa dva izmenjivača, solarnim i toplovodnim.

Vrlo važnu ulogu, kod bilo kog sistema grejanja i izvora toplote, igra REGULACIJA SISTEMA. Njoj treba posvetiti pažnju kako bi maksimalno iskoristili izvor toplote, ekonomičnost i stvorili što ugodniju mikro klimu u prostoru boravka ljudi.

Projektovanje

Nudimo Vam mogućnost projektovanja vašeg prostora, bilo da je to stambeni ili komercionalni, individualni ili kolektivni . Projektovanje je osnovni korak kod planiranja sistema grejanja. Imajte to na umu pri gradnji i renoviranju vašeg poslovnog i stambenog prostora. Pravilan pristup će vam omogućiti veći komfor u eksplataciji i ugodniju mikro klimu u prostoru boravka.

 


Zidno grejanje

Podno grejanje

Plafonsko grejanje-hlađenje

Ventilator konvektor ( Fan coil )