Kontakt


Preduzeće ( pun naziv )

magnetic plus “ društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, inženjering i usluge

Preduzeće ( skraćen naziv )

magnetic plus „ d.o.o.

Ime i prezime ovlašćenog lica

Siniša Kajganić, menadžer

Naziv ulice i broj

Futoški put

44aMesto

Novi Sad

Poštanski broj

21 000

Broj telefona

061/1430422E – mail adresa

magneticplus@gmail.com magnetic@teamnet.rs

Obveznik PDV – a

DA

Poreski identifikacioni broj

104717657

Matični broj

20213132

Broj obrasca PEPDV

279631824

Registarski broj

3227418484

Šifra delatnosti

4322

Naziv poslovnih banaka sa br. računa :

1. EURO BANKA

2. NLB CONTINENTAL BANKA


250-2070000845770-48

310-16811-26